ZDRAVOTNICTVÍ 2018

od 12.10.2017 do 13.10.2017 | Hotel Grandior (Na Poříčí 1052/42, Praha 1–Florenc)
Registrační formulář/Registration form

Právnická osoba
/Legal entity or company

společnost a nebo OSVČ
/company or self-employed person

Fyzická osoba
Personal registration (without company ID and VAT)

nepodnikající
/non-business

Shrnutí/Summary Po dokončení registrace bude odeslána zálohová faktura dle vašeho výběru./After the registration is completed, a proforma invoice of your choice will be sent to you.

Příjemce/Recipient

Odběratel/Subscriber

Vstupné/Entry
Služby spojené s registrací/Registration services
Cena/Total price
Celkem:
Uvedené ceny jsou včetně DPH/All prices include VAT

Plátce/PayerOrganizace/Company details
Fakturace/Invoicing
Fakturační údaje
Fyzická osoba/Natural person