Zdravotnictví 2020

Kde:
Grandior Hotel Prague (Na Poříčí 1052/42, Praha 1)
Kdy:
od 07.11.2019 do 08.11.2019

Registrace

Na koho bude vystavena faktura?


Právnická osoba

Například

  • Lékař, zdravotní sestra
  • OSVČ
  • Společnost, firma

Fakturu platí zaměstnavatel, OSVČ a nebo společnost

Fyzická osoba

Například

  • Nepodnikající osoba
  • Odborná osoba

Fakturu platí za sebe objednatel

Shrnutí/Summary Po dokončení registrace bude odeslána zálohová faktura dle vašeho výběru./After the registration is completed, a proforma invoice of your choice will be sent to you.

Příjemce/Recipient

Odběratel/Subscriber

Vstupné/Entry
Služby spojené s registrací/Registration services
Cena/Total price
Celkem:
Uvedené ceny jsou včetně DPH/All prices include VAT

Plátce/PayerOrganizace/Company details
Fakturace/Invoicing
Fakturační údaje
Fyzická osoba/Natural person